NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

 

 

 

Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, societatea MC MEDICINA MUNCII SRL are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Scopul colectării datelor este: pentru transmiterea informațiilor de natură medicală, ȋn scopul desfășurării acțiunilor de management a activitățiilor medicale, a serviciilor medicale de specialitate prestate de laboratoarele, clinicile și cabinetele colaboratoare, ȋnregistrarea unor examinări și avize, planificarea examinărilor viitoare, precum și ȋn scopuri statistice.

Nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare ȋnregistrării  de informații privind starea de sănatate, istoricul medical și riscurile existente la locul de muncă. Refuzul dumneavoastră determină imposibilitatea realizării ȋnregistrarilor medicale specifice, respectiv neprimirea de informații, avize și rapoarte corecte din partea noastră.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: medici, laboratoare și cabinete/clinici medicale cu care MC MEDICINA MUNCII SRL a ȋncheiat un contract pentru oferirea serviciilor de gestiune a activităților medicale specifice.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei.

Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la societatea MC MEDICINA MUNCII SRL cu sediul ȋn București, Sector 3, Str. Dristorului, Nr. 4, Bl. B13, Sc. 1, parter, Ap. 1.

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei. Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

 

_________________________________________________________________________

Observaţie: *orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu;
*orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, in mod gratuit si fara nici o justificare, la prelucrarea datelor sale in scopuri de marketing direct.