DOMENIUL DE ACTIVITATEINVESTIGATII
  ADEVERINTE MEDICALE  Obținere/preschimbare permis ședere
Obținere/prelungire aviz RTE, RSVTI, RSL
Titulazirare
Înscriere cursuri de orice tip
Depunere dosare concurs  

Tariful se stabilește în funcție de investigații conform domeniului de activitate/funcție/expunere.  
PERSONAL TESA CU
SUPRASOLICITARE VIZUALӐ
Examen clinic general
Examen medicina muncii
Testarea acuității vizuale
TOTAL: 90 RON  
PERSONAL CARE CONDUCE UTILAJE,
VEHICULE DE TRANSPORT INTRAUZINAL
ṢI/SAU MAŞINA INSTITUȚIEI  
Examen clinic general
Examen medicina muncii
Examen psihologic
Probe vestibulare, de echilibru si neurologice
Testarea acuității vizuale
Acuitate auditiva
Glicemie
EKG
TOTAL: 130 RON  
PERSONAL CU LUCRU LA ȊNӐLȚIME
(Peste 2.0m ȋnălțime)
Examen clinic general
Examen medicina muncii
Probe vestibulare si de echilibru
Examen psihologic – la indicație
Testarea acuității vizuale
Acuitate auditiva
Glicemie
EKG
TOTAL: 130 RON
PERSONAL CALIFICAT/NECALIFICAT 
LA SOL
(fără expunere)
Examen clinic general
Examen medicina muncii
Probe vestibulare si de echilibru
Examen psihologic – la indicație
Testarea acuității vizuale
Acuitate auditiva
Glicemie
EKG
TOTAL: 120 RON  
PERSONAL CU LUCRU ȊN REȚELELE
DE TENSIUNE
(foarte ȋnaltă, ȋnaltă, medie și joasă
tensiune, aflate sau nu sub tensiune)
Examen clinic general
Examen medicina muncii
Probe vestibulare si de echilibru
Acuitate vizuala, simt cromatic, camp vizual
Glicemie
Acuitate auditiva
Examen psihologic – la indicație
EKG
TOTAL: 130 RON  
  AGENȚI DE PAZӐ
(FӐRӐ PORT ARMӐ)  
Examen clinic general
Examen medicina muncii
Probe vestibulare si de echilibru
Acuitate vizuala si camp vizual
Glicemie
Acuitate auditiva
EKG
Examen psihologic – la indicație
TOTAL: 130 RON  
PERSONAL DIN SECTORUL ALIMENTAR
(orice persoana care intră ȋn contact
cu produse neambalate, inclusiv menajere)
Examen clinic general
Examen medicina muncii
Examenul tegumentelor si mucoaselor
Testarea acuității vizuale
Examen coprobacteriologic
Examen coproparazitologic
TOTAL: 120 RON  
PERSONAL DIN UNITӐȚILE DE COAFURA, FRIZERIE, MASAJ ŞI COSMETICӐ
(manichiură și pedichiură)
Examen clinic general
Examen medicina muncii
Ex. tegumentelor si ex. aparatului respirator
Testarea acuității vizuale
Test pentru depistarea AgHBs, anti HCV si HIV 1,2
TOTAL: 190 RON  
PERSONAL CURӐȚENIE ȊN UNITӐȚILE
DE CAZARE PUBLICӐ ŞI COLECTIVӐ
Examen clinic general
Examen medicina muncii
Ex. tegumentelor si ex. aparatului respirator
Testarea acuității vizuale
Examen coproparazitologic
TOTAL: 110 RON  
PERSONAL SANITAR
SUPERIOR ṢI MEDIU
Examen clinic general
Examen medicina muncii – aviz de specialitate
Examene paraclinice in functie de specialitate
Test pentru depistarea AgHBs, Ac anti HCV HIV 1,2
Examen psihiatric – la indicație
TOTAL: 190 RON